Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟ 1821
ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΑ-ΓΡΑΦΕΣ

Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου  (Εκδόσεις Περίπλους 2022)

 

Ανάτυπο δημοσιεύματος Π.Δ.Καγκελάρη:

"Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Συμβολή της στον Αγώνα για την Εθνική Παλιγγενεσία"

P.D.Cangelaris publication reprint (in Greek language): 

"The Zantiot Anne Barzò and her Contribution at the Struggle for the National Palingenesia"

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 283

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 1 (283)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 284

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 2 (284)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 285

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 3 (285)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 2

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 4 (286)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 287

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 5 (287)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 288

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 6 (288)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 289

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 7 (289)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 290

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 8 (290)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 291

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 9 (291)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 292

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 10 (292)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 293

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 11 (293)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 294

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 12 (294)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 295

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 13 (295)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 296

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 14 (296)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 297

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 15 (297)

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία, Πρακτικά Διαδικτυακού Συνεδρίου, σ. 376

Η Ζακυνθινή Άννη Βαρζού και η Εθνική Παλιγγενεσία:  Σελίδα 16 (376)


   

Επιστροφή

 
 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.