Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (I.E.I.M.)
Τόμος 5, Κέρκυρα 2007

 

Ανάτυπο δημοσιεύματος Π.Δ.Καγκελάρη:

"Οι Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη και η Συμβολή τους στην 'Αμυνα της Κεφαλονιάς (16ος Αιών)"
[Περίληψη]

P.D.Cangelaris publication reprint (in Greek language):

"Captains Danea and Marco Cangelari and their Contribution to the Defense of Cephalonia (16th Century)"


[Summary]

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 1 (138)

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 2 (139)

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 3 (140)

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 4 (141)

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 5 (142)

Καπετάνιοι Δάνιας και Μάρκος Καγγελάρη:  Σελίδα 6 (143)

 

Σχετική σελίδα:

Παραγγελία βιβλίου Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη

Επιστροφή

 

 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.