Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
Περίοδος Γ', Τεύχος 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021)

 

Ανάτυπο δημοσιεύματος Π.Δ.Καγκελάρη:

"Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571) - Η ελληνική συμμετοχή και ο ρόλος της Κεφαλονιάς"

P.D.Cangelaris publication reprint (in Greek language): 

"The Naval Battle of Lepanto (October 7, 1571) - The Greek participation and the role of Cephalonia"

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, Εξώφυλλο 1

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 1 (Ε1)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, Εξώφυλλο 2

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 2 (Ε2)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 33

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 3 (33)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 34

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 4 (34)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 35

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 5 (35)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 36

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 6 (36)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 37

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 7 (37)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 38

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 8 (38)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 39

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 9 (39)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 40

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 10 (40)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 41

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 11 (41)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 42

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 12 (42)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 43

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 13 (43)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 44

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 14 (44)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 45

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 15 (45)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 46

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 16 (46)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 47

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 17 (47)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 48

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 18 (48)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 49

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 19 (49)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 50

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 20 (50)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 51

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 21 (51)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 52

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 22 (52)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 53

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 23 (53)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 54

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 24 (54)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 55

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 25 (55)

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Γ-3, σελ. 56

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571):  Σελίδα 26 (56)

   

Επιστροφή

 
 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.