Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΑΛΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Γ.Ε.Ε.)
Τόμος 6ος, Αθήνα 1986

Ανάτυπο δημοσιεύματος Π.Δ.Καγκελάρη:

"Τα Οικόσημα του Ανέκδοτου Κώδικα 482 του Archivio Antico della Università di Padova"

 (με τους Ι.Τυπάλδο-Λασκαράτο, Ν.Οικονόμου και Μ.Μπλέτα)

P.D.Cangelaris publication reprint (in Greek language):

"The Coats-of-Arms of the unpublished Codex 482 of the Archivio Antico della Università di Padova"


(Written in collaboration with J.Tipaldos-Lascaratos, N.Oeconomou and M.Bletas)

 

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 1 (167)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 2 (168)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 3 (169)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 4 (170)

Οικόσημα Κώδικα:   Σελίδα 5 (171)

Οικόσημα Κώδικα:   Σελίδα 6 (172)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 7 (173)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 8 (174)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 9 (175)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 10 (176)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 11 (177)

Οικόσημα Κώδικα:  Σελίδα 12 (178)

Οικόσημα Κώδικα:   Σελίδα 13 (179)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 14 (180)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 15 (181)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 16 (182)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 17 (183)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 18 (184)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 19 (185)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 20 (186)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 21 (187)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 22 (188)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 23 (189)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 24 (190)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 25 (191)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 26 (192)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 27 (193)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 28 (194)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 29 (195)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 30 (196)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 31 (197)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 32 (198)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 33 (199)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 34 (200)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 35 (201)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 36 (202)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 37 (203)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 38 (204)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 39 (205)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 40 (206)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 41 (207)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 42 (208)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 43 (209)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 44 (210)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 45 (211)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 46 (212)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 47 (213)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 48 (214)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 49 (215)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 50 (216)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 51 (217)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 52 (218)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 53 (219)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 54 (220)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 55 (221)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 56 (222)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 57 (223)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 58 (224)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 59 (225)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 60 (226)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 61 (227)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 62 (228)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 63 (229)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 64 (230)

Οικόσημα Κώδικα: Σελίδα 65 (231)

 

Σχετική σελίδα:

«Οι Κεφαλονίτες Σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και τα Οικόσημά τους, από τον  Ανέκδοτο Κώδικα 482 του Archivio Antico»

 

Επιστροφή

  

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

Web Analytics