Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ:
ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

(Αθήνα, 22 Μαΐου 2017)

Πρακτικά (Αθήνα 2020)

Ανάτυπο δημοσιεύματος Π.Δ.Καγκελάρη:

"Ο Ρήγας Φεραίος και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός" 

P.D.Cangelaris publication reprint (in Greek language):

"Rigas Feraios and the European Enlightenment"

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 37

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 1 (37)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 38

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 2 (38)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 39

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 3 (39)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 40

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 4 (40)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 41

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 5 (41)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 42

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 6 (42)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 43

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 7 (43)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 44

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 8 (44)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 45

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 9 (45)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 46

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 10 (46)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 47

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 11 (47)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 48

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 12 (48)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 49

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 13 (49)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 50

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 14 (50)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 51

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 15 (51)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 52

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 16 (52)

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Πρακτικά Ημερίδας ΙΠΜΕ, σελ. 53

Ρήγας Φεραίος και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός:  Σελίδα 17 (53)

Επιστροφή

 
 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.