Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

 

ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΙΣΣΟΥ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
(16ος Αιών)
Από την απογραφή του Προβλεπτή Alvise Michiel (1599)

THE VILLAGES AND FAMILIES OF ERISSO (CEPHALONIA)
(16th Century)
From a census by the Provveditor Alvise Michiel (1599)

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:
"Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες)" 

Extract from P.D.Cangelaris book (in Greek language):
"History and Genealogy of the Cangelari Family of Cephalonia (16th-20th Centuries)"

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 66

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 66

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 67

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 67

Π.Δ.Καγκελάρη: Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη, Σελίς 68

Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Δ.Καγκελάρη:  Σελίδα 68

Σχετικές σελίδες:

Παραγγελία βιβλίου Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη

"Ιστορικές, Γενεαλογικές και Εραλδικές Μελέτες"

 

Related pages:

Order Book History and Genealogy of the Cangelari Family

"Publications and Studies" (in Greek language)

Επιστροφή στη σελίδα:

Ιστορία Γενεαλογία

Return to page:

History Genealogy

 
 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.