Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (16ος-20ός Αιώνες)


του Π.Δ.Καγκελάρη

Βλέπετε εδώ μια προεπισκόπηση του βιβλίου και τα πνευματικά δικαιώματα του παρατιθέμενου υλικού προστατεύονται από το νόμο.  Ο αριθμός των εκτιθέμενων σελίδων είναι περιορισμένος και ενδεικτικός

HISTORY AND GENEALOGY OF THE CANGELARI FAMILY OF CEPHALONIA (16th-20th Centuries)


by P.D.Cangelaris

(in Greek language)

This is a preview of this book and the material is copyrighted.  The number of pages displayed is limited and indicative

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Εξώφυλλο

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Copyright

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Περιεχόμενα

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Κείμενο ( Σελίδα 90)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Κείμενο (Σελίδα 103)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Γενεαλογία (Διάγραμμα)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Γενεαλογία (Πίνακας ΛΒ')

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Εικόνες (Σελίδα XVI)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Εικόνες (Σελίδα XXVII)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Ευρετήρια (Γενεαλογικού)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Ευρετήρια (Λοιπών Προσώπων)

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη:  Οπισθόφυλλο

 

Για λεπτομέρειες και παραγγελία, παρακαλώ πιέστε εδώ! To view details and to order, click here please!

Για την παρουσίαση του βιβλίου από τον Ν. Γ. Μοσχονά, παρακαλώ πιέστε εδώ! For a review of this book (in Greek language) by N. G. Moschonas, click here please!
Για την παρουσίαση του βιβλίου από τον Π. Πετράτο, παρακαλώ πιέστε εδώ! For a review of this book (in Greek language) by P. Petratos, click here please!
Επιστροφή στη σελίδα:

Εκδόσεις
Return to page:

Publications

Επικαιροποιήση της Μελέτης
Διορθώσεις - Συμπληρώσεις - Προσθήκες
Για ενημέρωση, παρακαλώ πιέστε εδώ!

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.