Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (16ος-20ός Αιώνες)
του Π.Δ.Καγκελάρη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ιστορική, γενεαλογική και εραλδική έρευνα βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη και οι πληροφορίες από τις πηγές είναι ανεξάντλητες, με αποτέλεσμα να καθίσταται απολύτως απαραίτητη η συνεχής επικαιροποίηση της ανωτέρω μελέτης.  

Παρατίθενται εδώ διορθώσεις λαθών και συμπληρώσεις παραλείψεων, καθώς και προσθήκες στοιχείων που έφερε στο φως η νεότερη αρχειακή έρευνα και σχετική βιβλιογραφία:

Δ = Διόρθωση   Σ = Συμπλήρωση   Π = Προσθήκη

Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη
Ο ... δαίμων του τυπογραφείου!
ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

Από τυπογραφικό λάθος δεν περιελήφθη στη σελίδα 348 η υποσημείωση "1", που έχει ως ακολούθως:
Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός Αιώνες) του Π.Δ.Καγκελάρη

ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΟΣ ΟΡΘΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6 11 από αρχή Δ Βασίζεται στην από 13/25.5.2011 εγκριθείσα από το
20 4 από τέλος Σ Κ.Ι.Λ.Μ.     Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
28 6 από αρχή Δ Μοντεσάντος Δράκος, Φ 32, βιβλ. μόνο, 1604-1608.
34 αλφαβητικά Δ Βλάσση, Ορλωφικά = ... [Να διαγραφεί η δεύτερη καταχώρηση της ιδίας αυτής πηγής]
36 αλφαβητικά Σ Καγγελάρη, Βενιζελιάς = Μουσείον "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Κωνστ. Μαρκόπουλου Καγγελάρη, Βενιζελιάς, Επιμέλεια Αντωνίου Ζ. Μακατούνη και Γεωργίου Αθ. Τουρλίδου, Αθήνα 1977
42 αλφαβητικά Σ Σκόκου, Διηγήματα = Κ.Φ. Σκόκος, Διηγήματα (Η Χάλκη), Αθήνα 1921
42 αλφαβητικά Σ Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Εικόνες = Ν. Γ. Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Οι Εικόνες της Ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας από το 16ο ως το πρώτο μισό τον 20ού αιώνα, Αρχειακή Τεκμηρίωση, Αθήνα 2002
42 αλφαβητικά Σ Τσιντίλη-Βλησμά, Μορφές = Ρίτας Τσιντίλη-Βλησμά, Αγωνιστικές Μορφές, Αθήνα 1978
45 αλφαβητικά Δ Rangabè, Livre d'Or = Eugène Rizo-Rangabè, Livre d'Or de la Noblesse Ionienne, τόμ.2 (Κεφαλονιά), Αθήνα 1926
52 υποσημ. 4 Δ Βλ. Σκηνιωτάτου, Ημερολόγιο: τ.1938, σσ.244-245.
55 παρ.2 σειρά 3 Δ τους τέσσερις γιούς του:  Μαρίνο (+1569π) [Β'-1], Νικόλα (+1586π) [Γ'-1], καπετάνιο Δάνια (+1572π) [Δ'-1] και Πέτρο (+1568π) [Ε'-1], καθώς και τον εγγονό του Καλογιάννη (+1600;) [ΣΤ'-1].
69 3 από αρχή Δ Μάρκο [Α'-63] ... και πιθανώς οι Τζάννης [Δ'-4] και Τζάννης [Α'-26] (αντί των δύο με το όνομα Τζουγάνης)
72 υποσημ. 26 Δ Sebastiano Venier από τον Jacopo Tintoretto.
79 παρ. 2 σειρά 1 Δ Οι γαλέρες της Κεφαλονιάς, όπως άλλωστε και από μία της Κέρκυρας
79 υποσημ. 54 Σ Rinaldi, Virtù: σελ.28, όπου και προσωπογραφία του από τον Paolo Veronese.
93 υποσημ. 113 Σ Ο Γιάννης [Γ'-90] επικηρύχθηκε (1750) για τον τραυματισμό
102 παρ. 2 σειρά 6 Δ φατρίας επί της άλλης,
141 υποσημ. 180 Δ Γεράσιμο Χαϊδεμένο [ΙΓ'-42]
175 υποσημ. 121 Δ ΤΙΑΚ, ΝΑ, ΚΛΕΝ, Νοτ. Ιωάννης Καγγελάρης, Φ.129, Βιβλ.1, φ.126v, 1668 Οκτ. 9.
182 παρ. 2 σειρές 14 και 16 Σ με το Ζήσιμο [ΚΗ'-36]
197 τέλος Δ στις φυλακές των "Pozzi",
209 παρ. 2 σειρά 7 Δ αναταραχών που τόσο ταλαιπώρησαν τον προηγούμενο αιώνα την Κεφαλονιά.
222 υποσημ. 50 Δ (μετά την περιέλευσή της στους Οθωμανούς)
234 υποσημ. 117 Σ και μητέρα της Ειρήνης Κεφαλά [ΛΑ'-33])
275 4 από αρχή Δ , και ο νεότερος στην ηλικία Σταύρος Καγκελάρης [ΙΗ'-76/1],
275 τέλος παρ. 1 Δ στο θωρηκτό "Αβέρωφ" και αναδείχθηκε σε αρχιμουσικό του Στόλου και του Β.Ν.
315 παρ. 2 σειρά 11 Σ Τράπεζας Αθηνών στην Ηλιούπολη του Καΐρου και την Αλεξάνδρεια
316 υποσημ. 113 Π στην ίδια πόλη.  Η κυπριακή οικογένεια Βυσεντζίδη γράφεται και Φυσεντζίδη.
330 τέλος παρ. 1 Δ Σταύρος Καγκελάρης [ΙΗ'-76/1], ένας από τους αξιωματικούς υπηρεσίας όταν το πλοίο στασίασε (τον Απρίλιο του 1944), τότε αρχιμουσικός του Στόλου και του Β.Ν.
448 υποσημ. 5 Δ προσωπογραφίες των Νικολάου (1696) και Ανδρέα (1724) Καρούσων,
462 αλφαβητικά Σ Άττα = Πράξεις
463 αλφαβητικά Σ Εμαντζιπάδος = Χειράφετος ανήλικος (εμαντζιπασιόν).
475 και 478 αλφαβητικά Δ Αιμιλία:  Βλ. και Μίλια, Μίλω
475 αλφαβητικά Σ Άννα:  Βλ. και Αννέτα, Άννη, Αννού
475 αλφαβητικά Σ Άννα του Τιμόθεου:  [ΚΗ'-86/1]
476 αλφαβητικά Σ Άννη του Νικολάου:  [ΚΑ'-39/1]
477 αλφαβητικά Σ Θεοδώρα του Χαράλαμπου:  [ΚΑ'-44/1]
478 αλφαβητικά Δ Μαρία του Αντζουλή:  [Γ'-48/9]
484 αλφαβητικά Δ Γιάννης του Αντζουλή (Αλισαντράτος):  [Γ'-48/8]
485 αλφαβητικά Δ Δημήτρης του (;) (Καραμέτσος)
489 αλφαβητικά Σ Μάρκος του Μαρίνου, ... , 455-456
490 αλφαβητικά Δ Παναγής του Νικολάου, τραπεζικός:  [Λ'-21]
491 αλφαβητικά Σ Παναγιώτης του Δημητρίου, τραπεζικός - δικηγόρος - διπλωματικός:  [ΛΒ'-25], Ε92, 47
492 αλφαβητικά Δ Σταύρος του Αναστάση, αρχιμουσικός:  [ΙΗ'-76/1], 275, 330
495 κάτω στήλη 1 Δ Καραμέτσος:  Βλ. [Μ'-175]
496 αλφαβητικά Δ Άννινου Τζόγια σύζ. Αναστασίου Καγγελάρη:  [ΙΗ'-71]
496 αλφαβητικά Σ Βαλιέρης, Μάρκος:  [ΛΕ'-17/1]
499 αλφαβητικά Σ Κυριάκου Αγγελική ... [ΛΒ'-20], Ε92, ...
500 αλφαβητικά Δ Μηλιαρέση Ιουστίνα σύζ. Βεντούρα Καγγελάρη:  [ΙΖ'-5], 124, 202
503 αλφαβητικά Σ Ζαμπέτα σύζ. Μάρκου ... , 455-456
505 αλφαβητικά Δ Γεράκης, Κωσταντής - πρωτοσύμβουλος:  89-91
506 αλφαβητικά Σ Ευδαιμονογιάννης, Σοφιανός:  96
506 αλφαβητικά Σ Καγγελάρης Μάρκος, Δημήτριος:  51
507 αλφαβητικά Σ Κοτζημάνας, Πέτρος:  51
509 αλφαβητικά Σ Μεταξά, Ασημίνα:  272
509 αλφαβητικά Δ Μηνιάτης, Βαγγέλης:  181, 185
509 αλφαβητικά Σ Μονοβασιώτης, Ανδρέας:  51
513 αλφαβητικά Σ Tiepolo, Francesco:  96
513 αλφαβητικά Σ Tintoretto, Jacopo - ζωγράφος:  72
513 αλφαβητικά Σ Αλεξάνδρα (σύζ. Δημητρίου Καγγελάρη Μάρκου):  51
514 αλφαβητικά Δ Γεράκη:  67, 90, 102, 449

ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:

ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΡΘΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
I 3 Δ Φωτογραφία από επιθεώρηση ... μετά την άφιξή της ...
VI 14 Δ ... Διονυσάκη Ζακυθινό, ...
XIV 41-43 Δ ... του Παναγιώτη Γ. Καγκελάρη [ΚΖ'-57] στο Νιοχώρι, ...
XXXIX 97-98 Δ ... Αναστασούλα Γαζή [ΛΘ'-2] ...

Για νεότερα αρχειακά και βιβλιογραφικά στοιχεία, βλέπε και:

"Κωσταντής Γεράκης (Constance Phaulkon) - Μια νέα γενεαλογική προσέγγιση"

"Το γαλλικό οικόσημο του πρωτοσύμβουλου Κωσταντή Γεράκη (Constance Phaulkon)"

"Βαλεντίνος Α. Καγγελάρης (1883-1938) - Ένας Σοβιετικός ήρωας με κεφαλονίτικες ρίζες"

"Σταύρος Α. Καγκελάρης - Αρχιμουσικός του Στόλου και του Ναυτικού - Διευθυντής της Σχολής Μουσικών Β.Ν."


Επιστροφή

 

 

Κεντρική Σελίδα - Βιογραφία - Σταδιοδρομία - Εκδόσεις - Προσκοπισμός
Φιλοτελική Συλλογή - Συλλογή
Ζωγραφικής
- Ιστορία Γενεαλογία
Αρχεία Εικόνας - Sitemap - Links - E-Mail 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.