Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης - 'Ελληνας Διπλωμάτης και Συλλέκτης
 

"Η ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ)"

Φιλοτελική Φιλολογία
  

Ο ιστότοπος Φιλοτελική Συλλογή Καγκελάρη αποτελεί μέρος του ευρύτερου προσωπικού ιστοχώρου του Παναγιώτη Δ. Καγκελάρη και προβάλλει το σύνολο των φιλοτελικών εκθεμάτων του, με μια ιστοσελίδα εισόδου (όπου και οι βραβεύσεις του) και εισαγωγικές ιστοσελίδες για κάθε ένα από τα εκθέματα.  Ξεκίνησε τη συλλογή των γραμματοσήμων του ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '50 κατά την παιδική του ηλικία, όταν ακόμη ζούσε με την οικογένειά του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και τη συνέχισε στις αρχές της δεκαετίας του '60, αμέσως μόλις εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Από το 1966 μέρη της συλλογής αυτής έχουν παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό σε σειρά εθνικών, διεθνών και παγκοσμίων φιλοτελικών εκθέσεων (συναγωνιστικών ή μη), στις οποίες έχουν προβληθεί τα ακόλουθα εκθέματα:  Το παρόν (2021), στη μόλις τότε δημιουργηθείσα τάξη φιλοτελικής φιλολογίας - ιστοσελίδες. Επίσης, ως μέρος της συλλογής του ελληνικών γραμματοσήμων και νέων χωρών τα εκθέματα Κ.Π. Ελλάδος (από το 1966) σε ένα πλαίσιο στις τάξεις νεότητος και παραδοσιακού φιλοτελισμού, Ελληνικές Εκδόσεις Θράκης 1920 (από το 1966) σε (τρία έως) πέντε πλαίσια στις τάξεις νεότητος και παραδοσιακού φιλοτελισμού, Ποικιλίες Ελληνικών Γραμματοσήμων (από το 1977) σε πέντε (έως οκτώ) πλαίσια στην τάξη παραδοσιακού φιλοτελισμού, Η Ελληνική Έκδοση της Δόξας (1945) (από το 2007) και Η Έκδοση "Μουχταριέτ" της Αυτόνομης Κυβέρνησης Δυτικής Θράκης (1913) (από το 2009) σε ένα πλαίσιο το καθένα στην τάξη παραδοσιακού φιλοτελισμού. Από τη συλλογή του προσκοπικών γραμματοσήμων παρουσίασε για πρώτη φορά δημοσίως (το 1970) σε δεκαπέντε πλαίσια την Έκθεση Προσκοπικού Γραμματοσήμου, την οποία ο ίδιος εμπνεύστηκε, πρότεινε στην τότε ηγεσία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και υλοποίησε, ακολουθούμενη στη συνέχεια από τρία ξεχωριστά εκθέματα: Παγκόσμιο Προσκοπικό Κίνημα (από το 2002) σε πέντε πλαίσια στην κατηγορία θεματικού φιλοτελισμού, Το Τσεχικό Προσκοπικό Ταχυδρομείο 1918 (από το 2006) και Τα Κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 (από το 2010) σε ένα πλαίσιο το καθένα στην κατηγορία παραδοσιακού φιλοτελισμού. Επίσης, από τη συλλογή του αιγυπτιακών γραμματοσήμων παρουσίασε (από το 2005) στην κατηγορία παραδοσιακού φιλοτελισμού και το έκθεμα Βασίλειο της Αιγύπτου (1952-1953) σε πέντε πλαίσια. Τέλος, μεταξύ των ετών 1982-1986 εξέθεσε στην τάξη φιλοτελικής φιλολογίας το βιβλίο του Λεξικό Ελλήνων Φιλοτελιστών.
 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗΣ (1920)
5 ΠΛΑΙΣΙΑ 

Greek Issues of Thrace 1920 Philatelic Exhibit Online View (Frame 1)

Greek Issues of Thrace 1920 Philatelic Exhibit Online View (Frame 2)

Greek Issues of Thrace 1920 Philatelic Exhibit Online View (Frame 3)

Greek Issues of Thrace 1920 Philatelic Exhibit Online View (Frame 4)

Greek Issues of Thrace 1920 Philatelic Exhibit Online View (Frame 5)

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
5 ΠΛΑΙΣΙΑ

Varieties on Greek Stamps Philatelic Exhibit Online View (Frame 1)

Varieties on Greek Stamps Philatelic Exhibit Online View (Frame 2)

Varieties on Greek Stamps Philatelic Exhibit Online View (Frame 3)

Varieties on Greek Stamps Philatelic Exhibit Online View (Frame 4)

Varieties on Greek Stamps Philatelic Exhibit Online View (Frame 5)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
5 ΠΛΑΙΣΙΑ

World Scout Movement Philatelic Exhibit Online View (Frame 1)

World Scout Movement Philatelic Exhibit Online View (Frame 2)

World Scout Movement Philatelic Exhibit Online View (Frame 3)

World Scout Movement Philatelic Exhibit Online View (Frame 4)

World Scout Movement Philatelic Exhibit Online View (Frame 5)

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (1922-1953)
5 ΠΛΑΙΣΙΑ

The Kingdom of Egypt (1922-1953) Philatelic Exhibit Online View (Frame 1)

The Kingdom of Egypt (1922-1953) Philatelic Exhibit Online View (Frame 2)

The Kingdom of Egypt (1922-1953) Philatelic Exhibit Online View (Frame 3)

The Kingdom of Egypt (1922-1953) Philatelic Exhibit Online View (Frame 4)

The Kingdom of Egypt (1922-1953) Philatelic Exhibit Online View (Frame 5)

Κ.Π. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 1918 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ (1945) Η ΕΚΔΟΣΗ "ΜΟΥΧΤΑΡΙΕΤ"ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1913) ΤΑ ΚΥΑΝΟΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΦΕΚΙΓΚ 1900

Greek Charity Stamps Philatelic Exhibit Online View

The Czech Scout Post 1918 Philatelic Exhibit Online View

The Western Thrace Autonomous Government "Muhtariyet" Issue (1913) Philatelic Exhibit Online View

The Mafeking Blues 1900 Philatelic Exhibit Online View

  ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ

Έκθεσις Προσκοπικού Γραμματοσήμου

Dictionary of Greek Philatelists

 

 

English

 

 

 

Copyright © 1998 μέχρι σήμερα:  Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιτρέπεται η αντιγραφή των περιεχομένων στο παρόν πληροφοριών μόνο για προσωπική σας χρήση.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου ή εικόνων αρκεί να γίνεται αναφορά και σύνδεση στην πηγή.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή πώληση των εν λόγω πληροφοριών,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα.